• /´skɔləli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Học rộng, uyên thâm; có tính học thuật; khoa học
  a scholarly young woman
  một phụ nữ trẻ tuổi uyên bác
  Bao gồm việc nghiên cứu học thuật, gắn liền với việc nghiên cứu học thuật
  a scholarly journal
  một tạp chí học thuật


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  uneducated , unscholarly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X