• /in'laitnd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được làm sáng tỏ, được mở mắt
  Được giải thoát khỏi sự ngu dốt, được giải thoát khỏi sự mê tín...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X