• /¸liti´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiện tụng, sự tranh chấp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cuộc kiện tụng
  việc tranh tụng
  vụ kiện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X