• /´livəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế phục (quần áo của người hầu các nhà quyền quý)
  to be in livery
  mặc chế phục
  to be out of livery
  không mặc chế phục
  livery servant
  đầy tớ mặc chế phục
  Tư cách hội viên phường hội của Luân-đôn
  livery company
  phường hội của Luân-đôn
  (pháp lý) sự cho chiếm hữu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phường hội của Luân Đôn
  sự cho chiếm hữu
  tư cách hội viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X