• /'sə:vənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hầu, người đầy tớ, người ở
  servants of the people
  đầy tớ của nhân dân
  civil servants
  công chức, viên chức nhà nước
  public servants
  quan chức
  Bầy tôi trung thành
  a servant of Jesus Christ
  bầy tôi của Chúa Giê-xu
  a good servant but a bad master
  vật để dùng chứ không phải để thờ; cái coi là phương tiện chứ đừng coi là mục đích


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X