• /´lougou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Biểu trưng
  the four-coloured triangle is the logo of our company
  hình tam giác bốn màu là biểu trưng của công ty chúng tôi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu tượng
  company logo
  biểu tượng của công ty
  lôgô
  logo screen
  màn hình logo
  logo window
  cửa sổ logo

  Kinh tế

  biểu trưng (của Công ty)
  biểu tượng
  huy hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X