• Xây dựng

    hầm vòng

    Giải thích EN: A tunnel that has been folded back on itself in order to change grade. Giải thích VN: Hầm được uốn cong lại để thay đổi độ dốc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X