• Thông dụng

  Tính từ

  Thoải mái
  the loose jointed ease of the athlete
  vẻ dễ dàng thoải mái của người lực sĩ
  Lỏng lẻo; không ăn khớp nhau
  a loose joined paragraph
  một đoạn văn cấu trúc lỏng lẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X