• /´pærə¸græf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đoạn văn
  Dấu mở đầu một đoạn văn; dấu xuống dòng (như) paragraph mark
  Mẫu tin (trên báo, không có tiêu đề, tường thuật ngắn)

  Ngoại động từ

  Sắp xếp (một bài...) thành đoạn; chia thành đoạn
  Viết mẫu tin (về người, vật...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đoạn văn bản
  paragraph header
  phần đầu đoạn văn bản
  paragraph header
  tiêu đề đoạn văn bản
  paragraph key
  khóa đoạn văn bản
  paragraph name
  tên đoạn văn bản
  phần (trong một bài)

  Kỹ thuật chung

  đoạn
  boilerplate paragraph
  đoạn bản mẫu
  decrease paragraph spacing
  giảm giãn cách đoạn
  flush paragraph
  đoạn căn thẳng hàng
  increase paragraph spacing
  tăng khoảng cách giữa các đoạn
  keeping paragraph
  giữ chặt đoạn văn
  new paragraph
  đoạn văn bản mới
  paragraph formatting
  tạo kiểu dạng đoạn văn
  paragraph head
  phần đầu đoạn
  paragraph header
  phần đầu đoạn
  paragraph header
  phần đầu đoạn văn bản
  paragraph header
  tiêu đề đoạn văn bản
  paragraph key
  khóa đoạn văn bản
  paragraph Mark
  dấu phân đoạn
  paragraph name
  tên đoạn văn bản
  paragraph number
  số đoạn văn
  paragraph numbering
  sánh số đoạn văn
  paragraph text
  chữ đoạn văn
  paragraph-name
  tên đoạn
  đoạn văn
  keeping paragraph
  giữ chặt đoạn văn
  new paragraph
  đoạn văn bản mới
  paragraph formatting
  tạo kiểu dạng đoạn văn
  paragraph header
  phần đầu đoạn văn bản
  paragraph header
  tiêu đề đoạn văn bản
  paragraph key
  khóa đoạn văn bản
  paragraph name
  tên đoạn văn bản
  paragraph number
  số đoạn văn
  paragraph numbering
  sánh số đoạn văn
  paragraph text
  chữ đoạn văn

  Kinh tế

  đoạn
  emphasis of matter paragraph
  việc nhấn mạnh các đoạn quan trọng
  new paragraph
  đoạn văn mới
  tiết (của một bài văn, một văn bản)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bit , piece , squib , story

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X