• Thông dụng

  Danh từ

  Tầng lớp (giai cấp) dưới
  Giai cấp vô sản, giai cấp công nhân

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp dưới

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X