• /´kɔmənəlti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những người bình dân, dân chúng
  Phần đông (của loài người...)
  Đoàn thể

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X