• /¸prouli´tɛəriət/

  Thông dụng

  Cách viết khác proletariate

  Danh từ

  Giai cấp vô sản
  the dictatorship of the proletariat
  nền chuyên chính vô sản
  Tầng lớp công nhân thấp nhất, không có tài sản (ở La Mã thời cổ đại)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giai cấp vô sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X