• /¸lu:mi´nɔsiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính sáng, độ sáng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ chiếu sáng
  độ phát sáng
  độ sáng
  luminosity coefficient
  hệ số độ sáng
  độ trưng
  developed luminosity
  độ trưng tăng tiến
  luminosity of a star
  độ trưng của sao
  period-luminosity relation
  hệ thức chu kỳ-độ trưng
  hiệu suất sáng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X