• /´laiiη´in/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự ở cữ, thời kỳ ở cữ
  lying-in hospital
  nhà hộ sinh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X