• /di'livəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân phát, sự phân phối, sự giao hàng
  the early (first) delivery
  lần phát thư thứ nhất trong ngày
  to pay on delivery
  trả tiền khi giao hàng
  Cách nói; sự đọc, sự bày tỏ, sự phát biểu (ý kiến)
  his speech was interesting, but his delivery was poor
  bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở
  the delivery of the lecture took three hours
  đọc bài thuyết minh mất ba tiếng
  Sự sinh đẻ
  Sự ném, sự phóng, sự bắn (quả bóng, tên đạn...); sự mở (cuộc tấn công); sự ban ra, sự truyền ra (lệnh)
  Sự nhượng bộ, sự đầu hàng, sự chuyển nhượng
  Công suất (máy nước...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) sự phân phối, sự cung cấp

  Cơ - Điện tử

  Sự cung cấp, sự chuyển giao, sản lượng, năngsuất, sự xuất

  Xây dựng

  sự giao (hàng)
  sự phát hàng

  Y học

  sự bóc ra, tách ra
  sự đẻ, sự đỡ

  Kỹ thuật chung

  cấp phối
  delivery side guide
  dẫn mép cấp phối
  delivery wheel
  bánh xe cấp phối
  cung cấp
  Calling Name delivery service (CNAM)
  dịch vụ cung cấp tên chủ gọi
  delivery channel
  kênh cung cấp nước
  delivery cock
  van cung cấp
  delivery conduit
  ống cung cấp
  delivery of energy
  sự cung cấp năng lượng
  delivery of water table
  sự cung cấp nước
  delivery pipe
  đường ống cung cấp
  delivery pipe
  ống cung cấp
  delivery pipeline
  đường ống cung cấp
  delivery system
  hệ cung cấp
  delivery valve
  van cung cấp
  equipment delivery
  sự cung cấp thiết bị
  free delivery
  cung cấp miễn phí
  material delivery
  sự cung cấp vật liệu
  oil delivery
  cung cấp dầu
  power delivery
  sự cung cấp năng lượng
  variable delivery pump
  bơm cung cấp thay đổi
  water delivery
  sự cung cấp nước
  lượng ra
  lưu lượng
  fan delivery
  lưu lượng máy quạt
  fan delivery
  lưu lượng quạt
  fan delivery
  lưu lượng quạt gió
  high-stage delivery
  lưu lượng tầng cao áp
  pump delivery
  lưu lượng bơm
  lưu lượng bơm
  năng suất
  delivery capacity
  năng suất cấp
  delivery rate
  năng suất cấp
  fan delivery
  năng suất quạt
  dòng cấp
  dòng đầu
  dung tích
  lượng chuyển
  giao hàng
  cash before delivery
  trả tiền trước khi giao hàng
  cash on delivery (COD)
  trả tiền khi giao hàng
  certificate of delivery
  biên lai giao hàng
  certificate of delivery
  phiếu giao hàng
  COD (cashon delivery)
  trả tiền khi giao hàng
  conditions of delivery
  điều kiện giao hàng
  delivery condition
  điều kiện giao hàng
  delivery contract
  hợp đồng giao hàng
  delivery delay
  sự giao hàng trễ
  delivery note
  hóa đơn giao hàng
  delivery order
  lệnh giao hàng
  delivery order
  phiếu giao hàng
  delivery port
  cảng giao hàng
  delivery price
  giá giao hàng
  delivery schedule
  kế hoạch giao hàng
  delivery specification
  điều kiện giao hàng
  delivery time
  thời hạn giao hàng
  just in time delivery
  sự giao hàng kịp thời
  spot cash delivery
  giao hàng trả tiền ngay
  terms of delivery
  điều kiện giao hàng
  gửi tin
  hiệu suất
  warder conveyance and delivery efficiency
  hiệu suất dẫn và phân phối nước tưới (của cây)
  sự cấp
  sự cung cấp
  delivery of energy
  sự cung cấp năng lượng
  delivery of water table
  sự cung cấp nước
  equipment delivery
  sự cung cấp thiết bị
  material delivery
  sự cung cấp vật liệu
  power delivery
  sự cung cấp năng lượng
  water delivery
  sự cung cấp nước
  sự cung ứng
  sự giao hàng
  delivery delay
  sự giao hàng trễ
  just in time delivery
  sự giao hàng kịp thời
  sự phân phát
  sự phân phối
  paper delivery
  sự phân phối giấy
  water delivery
  sự phân phối nước
  sự tháo rỡ
  sự vận chuyển
  sự xả
  truyền
  multi-destination delivery
  truyền quảng bá

  Kinh tế

  điều kiện giao hàng
  giao
  actual delivery
  giao (hàng) thực tế
  actual delivery
  giao hàng thực tế
  advice of delivery
  phiếu hồi báo đã chuyển giao
  alongside delivery
  giao hàng dọc mạn tàu
  approximate date of delivery
  ngày giao hàng ước chừng
  bad delivery
  giao (chứng khoán) có sai sót
  bad delivery
  giao hàng không đúng quy định
  bad delivery
  sự giao có sai sót (chứng khoán)
  bill of delivery
  giấy giao hàng
  cargo delivery notice
  thông báo giao nhận hàng
  carriage and delivery service
  dịch vụ giao nhận
  carriage and delivery service
  tiền thuê dịch vụ giao nhận (hàng hóa)
  cash against delivery
  giao hàng trả tiền
  cash before delivery
  giao dịch tiền mặt
  cash before delivery
  giao hàng sau khi trả tiền mặt
  cash before delivery
  tiền mặt trước khi giao hàng
  cash delivery
  giao tiền mặt
  cash on delivery
  thanh toán tiền ngay khi giao hàng
  cash-and-delivery sale
  bán tiền mặt giao hàng tại nhà
  cash-on-delivery service
  dịch vụ giao hàng thu tiền (của bưu điện)
  certificate of delivery
  giấy chứng nhận giao hàng
  CFS delivery
  việc giao hàng dỡ lẻ ở trạm phân phối hàng công-ten-nơ
  collect on delivery
  giao hàng thu tiền
  collect on delivery
  thu tiền khi giao hàng
  collection and delivery
  sự thu tiền và giao hàng
  collection on delivery
  giao hàng trả tiền
  conditional delivery
  giao hàng có điều kiện
  constructive delivery
  giao danh nghĩa
  constructive delivery
  giao hàng danh nghĩa
  constructive delivery
  giao hàng tượng trưng
  contract of delivery
  hợp đồng giao hàng
  cooperative delivery
  sự giao hàng hợp tác
  current month delivery
  sự giao hàng trong tháng
  date of delivery
  ngày giao hàng
  deadline delivery date
  ngày giao cuối cùng
  deferred delivery
  giao chậm
  deferred delivery
  giao sau
  deferred delivery
  sự giao chậm
  delay in delivery
  chậm giao
  delayed delivery
  giao chậm
  delayed delivery
  sự giao hoãn lại (chứng khoán)
  delinquent delivery
  sự giao hàng trễ hạn
  delivery address
  địa chỉ giao hàng
  delivery advice
  giấy giao hàng
  delivery advice
  thông báo giao hàng
  delivery against bill of lading
  giao hàng dựa theo vận đơn
  delivery against cash
  giao hàng thì thu tiền
  delivery against payment
  giao hàng nhận tiền
  delivery against payment
  giao hàng thì thu tiền
  delivery against payment
  giao hàng trả tiền
  delivery against payment
  hàng hóa giao ngân
  delivery alongside the vessel
  sự giao hàng dọc mạn tàu
  delivery and receiving
  giao và nhận hàng
  delivery and shipment
  giao và chở hàng
  delivery at airport
  giao tại sân bay
  delivery at named station
  giao tại ga chỉ định
  delivery at railway station
  sự giao hàng tại ga (xe lửa)
  delivery at seller's option
  giao hàng theo quyền chọn thời gian của bên bán
  delivery at the counter
  giao tại quầy
  delivery at the ship's side
  giao cạnh tàu
  delivery book
  sổ ký nhận giao hàng
  delivery by instalments
  giao hàng từng đợt
  delivery clause
  điều khoản giao hàng
  delivery cycle
  chu kỳ giao hàng
  delivery date
  ngày giao
  delivery ex bond
  sự giao hàng tại kho hải quan
  delivery ex docks
  sự giao hàng tại bến
  delivery ex factory
  giao hàng tại xưởng
  delivery ex godown
  sự giao hàng tại kho hải quan
  delivery ex ship
  sự giao hàng trên tàu
  delivery expenses
  chi phí giao hàng
  delivery free
  giao hàng miễn phí
  delivery hire
  phí giao hàng
  delivery in bond
  giao hàng ở kho hải quan
  delivery in instalment
  giao hàng chia kỳ
  delivery in instalment
  giao hàng từng đợt
  delivery in instalment
  sự giao hàng từng phần
  delivery in lighter
  giao hàng bằng tàu nhỏ (lõng hàng)
  delivery lead time
  thời gian cách khoảng giao hàng
  delivery month
  tháng giao
  delivery month
  tháng giao hàng
  delivery note
  phiếu giao hàng
  delivery notice
  thông báo (giấy báo) giao hàng
  delivery of the bill of exchange
  sự giao hối phiếu
  delivery on arrival
  sự giao ngay khi hàng đến
  delivery on call
  sự giao hàng ngay theo yêu cầu
  delivery on field
  giao hàng tại chỗ
  delivery on payment
  giao hàng trả tiền
  delivery on the spot
  giao hàng ngay
  delivery on the spot
  sự giao hàng tại chỗ
  delivery on the term
  sự giao hàng định kỳ
  delivery order
  phiếu giao nhận hàng
  delivery platform
  nơi giao hàng
  delivery point
  địa điểm giao hàng
  delivery port
  cảng giao hàng
  delivery price
  giá giao nhận
  delivery quota
  chỉ tiêu giao nộp (lên trên)
  delivery record
  sổ ghi hàng giao
  delivery record
  sổ giao hàng
  delivery risk
  rủi ro giao hàng
  delivery risked
  rủi ro giao hàng
  delivery schedule
  chương trình giao hàng
  delivery schedule
  thời gian biểu giao hàng
  delivery service
  dịch vụ giao hàng
  delivery sheet
  tờ giao hàng bản kê giao hàng (của tài xế xe tải)
  delivery slip
  phiếu giao hàng
  delivery state
  tình trạng giao hàng
  delivery station
  trạm giao hàng
  delivery verification certificate
  giấy chứng giao hàng
  delivery versus
  giao hàng thì lĩnh tiền
  direct delivery
  giao hàng trực tiếp
  door-to-door delivery service
  dịch vụ giao hàng tận nơi
  early delivery of goods
  giao hàng sớm
  ex-ship delivery
  giao tại tàu
  express delivery
  sự giao nhanh
  forward delivery
  giao kỳ hạn
  forward delivery
  giao sau
  forward delivery
  việc giao hàng kỳ hạn
  forward delivery
  việc giao hàng sau
  free delivery
  giao hàng miễn phí
  freight payable on delivery
  vận phí phải trả khi hàng đến, lúc giao hàng
  future delivery
  sự giao hàng kỳ hạn (cổ phiếu)
  future delivery
  sự giao hàng sau
  general conditions of delivery
  các điều kiện chung về giao hàng
  good delivery
  chuyển giao hợp thức
  good delivery stock
  chứng khoán giao hợp cách
  home delivery
  giao hàng tận nhà
  home delivery service
  dịch vụ giao tận nhà
  immediate delivery
  giao ngay
  in-time delivery
  giao hàng đúng lúc
  installment delivery
  giao hàng từng phần
  installment delivery
  sự giao hàng dần
  lagged delivery
  giao chậm
  late delivery
  giao chậm
  mail delivery
  sự giao thư
  method of delivery
  phương thức giao hàng
  minutes of goods delivery and reception
  biên bản giao nhận hàng hóa
  month end delivery
  giao hàng cuối tháng
  near delivery
  giao hạn gần
  no delivery
  chưa giao hàng
  non-delivery
  chưa giao hàng
  non-delivery
  sự chưa chuyển giao
  non-delivery
  sự không giao được (bưu phẩm)
  optional delivery
  giao hàng cảng tùy chọn
  order for future delivery
  đơn đặt hàng kỳ hạn (giao sau)
  overside delivery
  giao hàng qua mạn tàu
  part delivery
  giao một phần
  partial delivery
  giao hàng bộ phận
  partial delivery
  giao hàng từng phần
  partial delivery
  giao một phần
  pay on delivery
  trả ngay lúc giao hàng
  pay on delivery
  trả tiền khi giao hàng
  pay on delivery [[]] (to...)
  trả tiền khi giao hàng
  payable on delivery
  phải trả khi giao hàng
  payment after delivery
  sự trả tiền sau khi giao hàng
  payment after delivery
  trả tiền ngay sau khi giao hàng
  payment after delivery
  trả tiền sau khi giao hàng
  payment on delivery
  trả tiền khi giao hàng
  payment on delivery (pod)
  trả tiền khi giao hàng
  period stipulated for delivery
  thời hạn ước định giao hàng
  place delivery
  địa điểm giao hàng
  place of delivery
  địa điểm giao hàng
  point of delivery
  địa điểm giao hàng
  port of delivery
  cảng giao (hàng)
  port of delivery
  cảng giao hàng
  price for immediate delivery
  giá giao ngay
  profit delivery
  giao nộp lãi về trên
  project delivery
  sự giao công trình đã thực hiện
  prompt delivery
  giao (hàng) ngay
  prompt delivery
  giao hàng ngày
  prompt delivery
  giao ngay
  proof of delivery
  chứng cứ giao hàng
  punctual delivery
  giao hàng đúng lúc
  rate of delivery
  tốc độ giao hàng
  ready delivery
  sự giao ngay (ngoại tệ)
  ready for delivery
  sẵn sàng để giao
  regular way delivery (andsettlement)
  giao nhận (và thanh toán) theo lệ thường
  reparation delivery
  giao bù
  sale and delivery
  bán và giao hàng
  same-day delivery
  giao ngay trong ngày
  same-day delivery
  sự giao ngay trong ngày
  same-day delivery
  sự giao trong (cùng) ngày
  segment delivery
  sự giao hàng từng phần
  sell for future delivery
  bán giao sau
  shipment and delivery cost
  phí tổn chở hàng và giao hàng
  shipment and delivery cost
  phí tổn chở và giao hàng
  short delivery
  giao thiếu
  short delivery
  sự giao (hàng) thiếu
  special delivery
  giao ngay
  special delivery
  sự giao ngay
  split delivery
  sự giao hàng phân thành nhiều đợt
  spot delivery
  giao ngay
  spot delivery
  sự giao hàng lấy tiền ngay
  spot delivery
  sự giao hàng ngay, tại chỗ
  spot delivery month
  tháng giao hàng ngay
  store door delivery
  sự giao hàng đến tận cửa hiệu
  symbolic delivery
  giao hàng trên chứng từ
  symbolic delivery
  sự giao hàng tượng trưng
  symbolic delivery
  sự giao tượng trưng
  take delivery
  nhận số giao
  taking delivery
  xác nhận (việc) giao hàng
  temporary delivery
  giao tạm
  terms of delivery
  điều kiện giao hàng
  theft pilferage and non -delivery
  rủi ro trộm cắp và không giao được hàng
  theft, pilferage and non-delivery vol
  rủi ro, trộm cắp và không giao được hàng
  ton by ton delivery
  giao theo tấn
  transaction for forward delivery
  giao dịch kỳ hạn
  transhipment delivery order
  giấy báo giao hàng chuyển vận
  unconditional delivery
  giao hàng không điều kiện
  giao nạp
  phát (thư)
  advice of delivery
  giấy báo phát (thư bảo đảm, bưu phẩm...)
  mail delivery
  sự phát thư
  postal delivery
  sự chuyển phát thư
  sự chuyển giao
  sự giao (hàng)
  cooperative delivery
  sự giao hàng hợp tác
  current month delivery
  sự giao hàng trong tháng
  delinquent delivery
  sự giao hàng trễ hạn
  delivery alongside the vessel
  sự giao hàng dọc mạn tàu
  delivery at railway station
  sự giao hàng tại ga (xe lửa)
  delivery ex bond
  sự giao hàng tại kho hải quan
  delivery ex docks
  sự giao hàng tại bến
  delivery ex godown
  sự giao hàng tại kho hải quan
  delivery ex ship
  sự giao hàng trên tàu
  delivery in instalment
  sự giao hàng từng phần
  delivery on call
  sự giao hàng ngay theo yêu cầu
  delivery on the spot
  sự giao hàng tại chỗ
  delivery on the term
  sự giao hàng định kỳ
  future delivery
  sự giao hàng kỳ hạn (cổ phiếu)
  future delivery
  sự giao hàng sau
  installment delivery
  sự giao hàng dần
  segment delivery
  sự giao hàng từng phần
  short delivery
  sự giao (hàng) thiếu
  split delivery
  sự giao hàng phân thành nhiều đợt
  spot delivery
  sự giao hàng lấy tiền ngay
  spot delivery
  sự giao hàng ngay, tại chỗ
  store door delivery
  sự giao hàng đến tận cửa hiệu
  symbolic delivery
  sự giao hàng tượng trưng
  sự giao lại chính thức (tài sản...)

  Địa chất

  sự phân phối, sự giao hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X