• /´træveil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) sự đau đẻ
  (từ cổ, nghĩa cổ) công việc khó nhọc, công việc vất vả, những cố gắng khó nhọc

  Nội động từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) đau đẻ
  (từ cổ, nghĩa cổ) làm việc khó nhọc, làm việc vất vả, cố gắng khó nhọc

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X