• /limf/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) bạch huyết
  (thơ ca) nước trong
  (từ cổ,nghĩa cổ) nhựa cây

  Chuyên ngành

  Y học

  bạch huyết
  cervicai lymph node
  hạch bạch huyết cổ sâu
  epigastric lymph node
  hạch bạch huyết thượng vị
  gastric lymph node
  hạch bạch huyết động mạch môn vị
  iliac lymph node
  hạch bạch huyết chậu hông
  intercostal lymph node
  hạch bạch huyết giãn sườn
  lymph node
  hạch bạch huyết
  lymph space
  khoang bạch huyết
  mandibular lymph node
  hạch bạch huyết hàm dưới
  mesenteric lymph node
  hạch bạch huyết mạc treo ruột
  pancreaticosplenic lymph node
  hạch bạch huyết tụy lách
  phrenic lymph node
  hạch bạch huyết cơ hoành
  plastic lymph
  bạch huyết tạo hình
  retropharyngeal lymph node
  hạch bạch huyết sau hầu
  submandibular lymph node
  hạch bạch huyết dưới hàm
  tibial lymph node
  hạch bạch huyết chày trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X