• Cơ khí & công trình

    điều khiển máy móc

    Giải thích EN: The use of various computer controls to initiate actions of machine tools. Giải thích VN: Việc sử dụng các phương tiện điều khiển bằng máy tính cho các hoạt động ban đầu của các dụng cụ máy móc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X