• /veri.əs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khác nhau, không giống nhau, thuộc về nhiều loại
  their hobbies are many and various
  những thú riêng của họ có nhiều và chẳng ai giống ai
  known under various names
  được biết dưới nhiều tên khác nhau
  to read various books
  đọc nhiều sách khác nhau
  Khác nhau, nhiều hơn một, riêng lẻ và riêng biệt
  for various reasons
  vì nhiều lý do khác nhau
  write under various names
  viết dưới nhiều bút danh khác nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khác nhau

  Kỹ thuật chung

  khác nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X