• /¸mækrouins´trʌkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) lệnh macro, lệnh gộp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lệnh gộp

  Kỹ thuật chung

  lệnh macro
  declarative macroinstruction
  lệnh macro khai báo
  functional macroinstruction
  lệnh macro chức năng
  macroinstruction (macro)
  lệnh macrô
  RPL-based macroinstruction
  lệnh macro theo RPL
  system macroinstruction
  lệnh macro hệ thống
  lệnh tổng quát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X