• /di'klæretiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính cách tuyên bố, tuyên nhận
  declarative effects
  hiệu lực tuyên nhận
  (ngôn ngữ học) tường thuật (câu...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khai báo
  declarative knowledge
  tri thức khai báo
  declarative language
  ngôn ngữ khai báo
  declarative macro instruction
  vĩ lệnh khai báo
  declarative macroinstruction
  lệnh macro khai báo
  declarative section
  đoạn khai báo
  declarative section
  mục khai báo
  declarative section
  phần khai báo
  declarative sentence
  câu khai báo
  declarative sentence
  mệnh đề khai báo
  declarative statement
  câu lệnh khai báo
  declarative statement
  lệnh khai báo
  declarative statement
  sự khai báo
  declarative statement
  trạng thái khai báo
  mô tả
  sự khai báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X