• /´maid¸ʌp/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hư cấu
  Lắp ghép; hoá trang
  made-up eyelashes
  lông mi giả
  Làm sẵn (quần áo)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  được lấp
  được mượn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  original , real , true

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X