• (đổi hướng từ Painted)
  /peint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sơn; vôi màu; thuốc màu
  Lớp sơn (sơn đã khô)

  Danh từ số nhiều .paints

  Những túyp thuốc màu, những thỏi thuốc màu
  a set of oil-paints
  một hộp sơn dầu
  Phấn (mỹ phẩm của phụ nữ)
  she wears far too much paints
  bà ta dùng quá nhiều mỹ phẩm

  Ngoại động từ

  Sơn, quét sơn
  to paint a door green
  sơn cửa màu lục
  Vẽ, tô vẽ, mô tả
  paint a portrait
  vẽ bức chân dung
  paint a landscape
  vẽ phong cảnh
  Trang điểm

  Nội động từ

  Vẽ tranh
  Thoa phấn

  Cấu trúc từ

  as pretty (smart) as paint
  đẹp như vẽ
  paint in
  ghi bằng sơn
  paint over something
  sơn phủ lên, lấy sơn quét lấp đi
  paint in bright colours
  vẽ màu tươi, vẽ màu sáng; (nghĩa bóng) tô hồng (sự việc gì)
  paint the lily
  mặc thêm là lượt cho phò mã (làm một việc thừa)
  paint the town red
  như town
  not as black as it/one is painted
  như black
  paint something in
  vẽ thêm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sơn, thuốc màu, (v) sơn, quét, vẽ

  Hóa học & vật liệu

  quét sơn

  Giải thích EN: To apply such a mixture.

  Giải thích VN: Quét hỗn hợp chất nhuộm màu.

  Ô tô

  phun sơn
  sơn

  Giải thích VN: Thân xe được bao phủ bởi nhiều lớp sơn để bảo vệ và làm đẹp cho xe.

  Toán & tin

  vẽ màu

  Xây dựng

  sơn nhuộm
  sơn quét sơn
  sơn thuốc màu
  vẽ mầu
  vẽ tranh

  Y học

  dược phẩm bôi, trát

  Điện

  bôi mầu
  thuốc mầu

  Kỹ thuật chung

  bôi màu
  màu
  mực in
  quét màu
  paint-on slurry coating
  lớp vữa quét màu lên
  sơn màu
  thuốc màu

  Giải thích EN: The pigment used in coloring mixture. .

  Giải thích VN: Chất nhuộm màu sử dụng trong các hỗn hợp màu.

  hiding paint
  thuốc mẫu phác thảo
  mica paint
  thuốc màu mica
  priming paint
  thuốc màu nền
  tô màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X