• /mæg'næniməsnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  tính hào hiệp, tính cao thượng

  Như magnanimity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X