• /ʌn´spɛəriηgnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính tàn nhẫn, tính không thương xót
  Tính không tiết kiệm, tính không thoải mái, tính không hậu hĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ