• /,mægnə'nimiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hào hiệp, tính cao thượng, tính đại lượng, tính khoan dung
  magnanimity towards one's adversary
  đại lương đối với kẻ thù
  Hành động hào hiệp, hành động cao thượng, hành động đại lượng, hành động khoan dung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X