• Kỹ thuật chung

  làm cho chạy (máy móc)
  làm cho tốt

  Kinh tế

  bồi thường
  make good (to...)
  bồi thường (thiệt hại)
  make good a loss
  bồi thường tổn thất
  make good a loss (to...)
  bồi thường tổn thất
  bổ khuyết
  bù đắp lại
  đền bồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X