• /´meindʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máng ăn (ngựa, trâu, bò...)
  to be a dog in the manger

  Xem dog


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cradle , crib , rack , stable , stall , trough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X