• /trɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máng ăn (cho vật nuôi)
  Máng xối, ống xối (để tiêu nước)
  Vùng lõm (vùng thấp xuống giữa hai ngọn sóng)
  to lie in the trough of the sea
  nằm giữa hai ngọn sóng
  Máng nhào bột (để làm bánh mì)
  (khí tượng) học vùng áp suất thấp (dải hẹp có khí áp thấp giữa hai vùng có khí áp cao hơn)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khay
  máng đèn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máng, máng xối, ống xối, nếp uốn lõm, gầu xúc

  Toán & tin

  máng, chỗ lõm
  trough of a time series
  cực tiểu của chuỗi thời gian
  trough of a wave
  hõm sóng

  Điện lạnh

  cái hõm

  Kỹ thuật chung

  hố trũng
  chậu
  drinking trough
  chậu máng
  trough bend
  chỗ uốn của máng chậu
  chỗ lõm
  khay
  trough vault
  vòm hình khay
  nếp lõm
  lõm sóng
  lòng đường
  máng
  ablution trough
  máng rửa
  aqueduct trough
  máng dẫn khí qua sông
  aqueduct trough
  máng dẫn nước qua sông
  conveying trough
  máng băng chuyền
  developing trough
  máng hiện ảnh
  developing trough
  máng rửa ảnh
  discharge trough
  máng dỡ liệu
  discharge trough
  máng thải
  discharge trough
  máng tháo
  discharge trough
  máng tràn
  drainage trough
  máng thoát nước
  drinking trough
  chậu máng
  drip trough
  máng nước ngưng
  eave trough
  máng xối, ống xối (để tiêu nước)
  eaves trough
  máng nước ô văng
  eaves trough
  máng tiêu nước mái đua
  filter feed trough
  máng cấp lọc
  proportioning conveyor trough
  máng vận chuyển phối liệu
  swaying trough
  máng lắc
  trough (-shaped) bin
  bunke hình lòng máng
  trough (-shaped) bin
  bunke kiểu máng
  trough belt
  cuaroa hình máng
  trough bend
  chỗ uốn của máng chậu
  trough bridge
  cầu lòng máng
  trough conveyor
  băng tải máng
  trough conveyor
  máng tải
  trough conveyor
  máng truyền
  trough girder
  đầm hình máng
  trough gutter
  máng nước mưa
  trough gutter
  máng xối (ở mái nhà)
  trough limb
  cánh nếp máng
  trough lip
  miệng máng rót
  trough mixer
  máy trộn kiểu máng
  trough network
  hệ thống máng
  trough network
  mạng lưới (mương) máng
  trough plate
  bản thép hình máng
  trough roller
  con lăn cuốn máng
  trough roller
  trục lăn máng (trong máy sao chụp để cấp mực)
  trough section
  tiết diện hình máng
  trough spillway
  đập tràn máng xiết
  trough urinal
  nơi tiểu tiện kiểu máng
  trough vault
  vòm máng
  trough-section beam
  dầm lòng máng
  trough-shaped deck
  tấm lát hình máng
  trough-shaped plate
  bản hình máng
  trough-shaped section
  mặt cắt hình lòng máng
  trough-type slab bridge
  cầu bản lòng máng
  vibrating trough
  máng rung
  vibratory trough feeder
  máy tiếp liệu kiểu máng rung
  wash-water trough
  máng rửa
  washing trough
  máng rửa
  water trough
  máng thoát nước
  water-metering trough
  máng đo nước
  wiring trough
  máng điện kỹ thuật
  máng (cắt gọt)
  máng rót (sản xuất thủy tinh cán)
  rãnh
  cable trough
  rãnh cáp
  cable trough
  rãnh đặt cáp
  glacial trough
  rãnh sông băng
  trough gutter tile
  ngói có rãnh lõm
  rãnh áp thấp (khí tượng)
  rãnh thoát nước
  vùng trũng
  back trough
  vùng trũng ở sau

  Kinh tế

  chậu
  đáy khe (của chu kì thương nghiệp)
  rãnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X