• /mə'nipjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vận dụng bằng tay, người thao tác
  Người lôi kéo, người vận động (bằng mánh khoé)
  (kỹ thuật) bộ đảo phôi; tay máy; manip

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  manip, tay máy, thợ vận hành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tay máy, máy đảo phôi, manip

  Cơ khí & công trình

  máy đảo phôi
  forging manipulator
  máy đảo phôi rèn

  Toán & tin

  (máy tính ) cái khoá bằng tay; cái manip

  Điện lạnh

  dụng cụ điều khiển

  Kỹ thuật chung

  máy đảo liệu
  máy điều khiển
  manipulator, symbol
  máy điều khiển ký hiệu
  number manipulator
  máy điều khiển chỉ số
  máy lật
  tay lái

  Kinh tế

  người thao túng (thị trường chứng khoán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X