• /´mæn¸sə:vənt/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .menservants

  Đầy tớ trai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X