• /bə´sɔ:ltik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bazan

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bazan
  basaltic column
  cột bazan
  basaltic column
  trụ bazan
  basaltic glass
  thủy tinh bazan
  basaltic jointing
  thớ nứt bazan
  basaltic lava
  dung nham bazan
  basaltic lava flow
  dòng dung nham bazan
  basaltic layer
  lớp bazan
  basaltic marl
  đá macnơ bazan
  basaltic stratum
  lớp bazan
  basaltic structure
  cấu trúc bazan
  basaltic structure
  kiến trúc bazan
  basaltic tuff
  tup bazan
  red basaltic soil
  đất đỏc bazan
  regur basaltic soil
  đất đen bazan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X