• /leik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất màu đỏ tía (chế từ sơn)
  (địa lý,địa chất) hồ
  to jump in a lake
  bỏ đi ra nơi khác, cút đi
  West lake
  Hồ Tây

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  hồ (nước ngọt)

  Kỹ thuật chung

  hồ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X