• /´ma:mə¸leid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mứt cam

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  jam , jelly , preserve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X