• /pri'zə:v/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trái cây được bảo quản; mứt
  apricot preserves
  mơ được bảo quản (tức là đã được đóng hộp, ướp..)
  strawberry preserve
  mứt dâu
  Khu vực cấm săn, khu vực cấm câu cá
  Lĩnh vực (hoạt động, quyền lợi..) riêng biệt
  (số nhiều) kính phòng bụi, kính bảo hộ lao động

  Ngoại động từ

  Bảo quản, giữ gìn (cái gì cho hoàn hảo); lưu giữ, bảo tồn, duy trì lâu dài; bảo toàn (cho ai khỏi nguy hiểm)
  to preserve someone from the cold
  giữ cho ai khỏi lạnh
  to preserve order
  giữ được trật tự
  Giữ, bảo vệ (cái gì khỏi mất)
  Bảo quản (thức ăn, quả, thịt...) (bằng cách đóng hộp, ướp muối, nấu đường...)
  (hoá học) giữ cho khỏi phân huỷ
  Dành riêng (khu săn, khu đánh cá...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khu vực cấm (câu cá, thả neo...), giữ gìn, bảo tồn, bảo quản

  Toán & tin

  bảo toàn, giữ gìn

  Kỹ thuật chung

  bảo quản
  bảo toàn
  bảo vệ
  đóng hộp
  duy trì
  gìn giữ
  giữ gìn

  Kinh tế

  bảo quản
  spiced preserve
  thực phẩm bảo quản với gia vị
  bảo vệ
  đồ hộp được thanh trùng
  sự bảo quản
  sự bảo vệ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  destroy , hurt , ruin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X