• /´ma:stəmaind/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người có trí tuệ bậc thầy, người làm quân sư, người đạo diễn (cho một công việc gì) ( (nghĩa bóng))

  Ngoại động từ

  Vạch ra kế hoạch và điều khiển, làm quân sư cho, đạo diễn ( (nghĩa bóng))

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X