• /ˈdʒinyəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều geniuses

  Thiên tài, thiên tư
  a poet of genius
  nhà thơ thiên tài
  to have a genius for mathematics
  có thiên tài về toán học
  Người thiên tài, người anh tài, bậc kỳ tài
  Thần bản mệnh (tôn giáo) La-mã
  Tinh thần, đặc tính (chủng tộc, ngôn ngữ, thời đại...)
  Liên tưởng; cảm hứng
  ( số nhiều genii) thần
  good genius
  thần thiện
  evil genius
  thần ác

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiên tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X