• /´plænə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lập kế hoạch, người vẽ bản thiết kế
  Người làm quy hoạch thành phố, người nghiên cứu quy hoạch thành phố (như) town planner

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ lập kế hoạch

  Đo lường & điều khiển

  người trắc đạc

  Kỹ thuật chung

  người họa đồ

  Kinh tế

  người đặt kế hoạch
  nhà quy hoạch
  financial planner
  nhà quy hoạch tài chính
  registered financial planner
  nhà quy hoạch tài chính có đăng ký
  nhà thiết kế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X