• /´meitri¸a:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đàn bà phụ trách một đoàn thể hoặc một tổ chức; nữ chúa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  patriarch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X