• /´fi:meil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cái, mái
  a female dog
  con chó cái
  (thuộc) đàn bà con gái, nữ
  female candidate
  thí sinh nữ
  female weakness
  sự mến yêu của đàn bà
  Yếu, nhạt, mờ
  female sapphire
  xafia mờ
  (kỹ thuật) có lỗ để lắp, có lỗ để tra

  Danh từ

  (động vật học) con cái, con mái
  (thực vật học) gốc cái; cây cái
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) người đàn bà, người phụ nữ
  (thông tục) con mụ, con mẹ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phần có lỗ để lắp, bộ phận có lỗ để lắp

  Cơ - Điện tử

  Có lỗ, phần có lỗ để lắp

  Y học

  thuộc phái nữ

  Kỹ thuật chung

  cái
  nữ

  Kinh tế

  con cái
  con mái

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  male , masculine
  noun
  male , man

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X