• /´peitria:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tộc trưởng; gia trưởng
  Lão trượng; ông lão đáng kính, ông già nhiều con cháu
  Vị đại diện cao tuổi nhất (của một giới nào...)
  Người sáng lập (một môn phái...)
  (tôn giáo) giáo trưởng ( Patriarch)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  matriarch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X