• /´mætju¸reit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Mưng mủ
  Chín (trái cây)

  Ngoại động từ

  Làm cho mưng mủ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chín
  chín tới

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  age , develop , grow , mellow , ripen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X