• /´melou/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chín; ngọt dịu; ngọt lịm (quả)
  Dịu, êm, ngọt giọng (rượu vang)
  Xốp, dễ cày (đất)
  Dịu dàng, êm dịu (màu sắc, âm thanh)
  Chín chắn, khôn ngoan, già giặn (tính tình)
  Ngà ngà say, chếnh choáng
  Vui vẻ, vui tính
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tốt, xuất sắc

  Ngoại động từ

  Làm cho chín mọng, làm cho ngọt dịu, làm cho ngọt lịm (quả)
  Làm dịu, làm cho êm, làm cho ngọt giọng (rượu)
  Làm cho xốp (đất)
  Làm dịu (màu sắc; âm thanh...)
  Làm cho chín chắn, làm cho khôn ngoan, làm cho già giặn (tính tình)
  (từ lóng) làm ngà ngà say, làm chếnh choáng
  Làm cho vui vẻ, làm cho vui tính

  Nội động từ

  Chín; trở thành ngọt dịu, trở thành ngọt lịm (quả)
  Trở thành dịu, trở thành êm, trở thành ngọt giọng (rượu)
  Trở thành xốp (đất)
  Dịu đi (màu sắc, âm thanh...)
  Trở nên khôn ngoan, trở nên chín chắn, trở nên già giặn (tính tình)
  (từ lóng) ngà ngà say, chếnh choáng
  Trở nên vui vẻ, trở nên vui tính

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chín
  ngon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X