• /mouv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màu hoa cà

  Tính từ

  Có màu hoa cà

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  lavender , lilac , plum , violaceous , violet , purple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X