• /´lævəndə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây oải hương, hoa oải hương ( (cũng) spike)
  Màu hoa oải hương (xanh nhạt hơi pha đỏ)
  to be brought up in lavender
  được nuông chiều

  Ngoại động từ

  Xức nước oải hương, ướp hoa oải hương

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cây oải hương, hoa oải hương

  Giải thích EN: The dried flowers of this plant used as a scent or preservative. (From the Latin word for "wash;" from its early use in perfuming water for bathing.).

  Giải thích VN: Hoa khô của cây này được dùng để tạo mùi hoặc dùng như chất bảo quản.(Từ tiếng Latinh của "wash;" bắt nguồn từ công dụng ban đầu của nó trong việc làm thơm nước tắm).

  Toán & tin

  đỏ tía

  Kinh tế

  cây cải hương
  hoa cải hương

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  lilac , purple , violet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X