• /plʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) quả mận; cây mận (như) plum-tree
  Màu mận chín (màu tía hơi đỏ thẫm)
  Nho khô (để làm bánh ngọt...)
  (nghĩa bóng) vật chọn lọc, vật tốt nhất; món bở
  a plum job
  (thuộc ngữ) một công việc béo bở
  (từ lóng) mười vạn bảng Anh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá lớn
  vòm phá hoại

  Kinh tế

  quả mận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X