• /´mævərik/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Gia súc chưa được đóng dấu
  Người không chịu theo những quy tắc của tổ chức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) loại bỏ không đại diện cho tập hợp tổng quát

  Kỹ thuật chung

  khoảng lệch
  khoảng loại bỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X