• /¸nɔnkən´fɔ:mist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Li khai
  Người lập di
  Người không theo lề thói
  Người không theo quốc giáo
  Người không theo khuôn phép

  Danh từ

  Sự không tương ứng
  Sự không theo quốc giáo (ở Anh)
  Sự không phục tùng, không tuân thủ (qui tắc...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X