• /´mə:kənti¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hám lợi, tính vụ lợi, tính con buôn
  Chủ nghĩa trọng thương

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa thương nghiệp
  chủ nghĩa trọng thương
  modern mercantilism
  chủ nghĩa trọng thương hiện đại
  royal mercantilism
  chủ nghĩa trọng thương tuyệt đối
  chủ nghĩa xuất khẩu
  hoạt động thương mại
  tập quán thương mại
  thuật ngữ thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X