• /´mə:tʃəntəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bán được
  Thích hợp với việc buôn bán

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bán được
  good, sound, merchantable quality
  phẩm chất tốt, hoàn chỉnh, bán được
  goof merchantable brand
  hiệu tốt bán được
  merchantable quality
  có thể bán được
  merchantable quality
  phẩm chất bán được
  có lãi
  có thể buôn bán được
  thích hợp với việc buôn bán
  thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X